Wat doe ik?

Op dit moment ben ik vooral erg actief met het stimuleren en ondersteunen van waterschappen bij de implementatie van de Aanpak Duurzaam GWW.

Opleiding Duurzaam GWW

Samen met het BOB en Plusport verzorg ik opleidingen gericht op de Aanpak Duurzaam GWW. Na het doorlopen van deze opleiding weet je wat de Aanpak inhoudt en kun je er zelf mee aan de slag. Meer informatie over de opleiding vind je hier. Medewerkers van de waterschappen Hollandse Delta, Delfland en Fryslân zijn je al voorgegaan.

Ondersteuning implementatie Aanpak Duurzaam GWW

Naast de opleidingen help ik waterschappen ook gericht met de implementatie van de Aanpak binnen hun organisatie. Ik begeleid trajecten bij onder andere Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Groot Salland.

Pilotprojecten Aanpak Duurzaam GWW

Ik kan je ook helpen met het begeleiden van (pilot) projecten, waarbij de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast. Ik heb dit bijvoorbeeld gedaan voor het Baggerproject Mark-Vlietsysteem bij Waterschap Brabantse Delta.

Ondersteuning opzetten/overdragen projecten

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van projecten volgens de Projectmatig Creëren methode. Als je behoefte hebt aan meer structuur bij de start van een project oftewel de overdracht van het project van opdrachtgever naar opdrachtnemer, dan kan ik je daarbij helpen, zoals ik dat heb gedaan voor Waterschap Brabantse Delta en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.