Wie ben ik?

2015-10-21 14.53.20Ik ben een onafhankelijk beleidsadviseur en procesmanager die graag met jou en je collega’s transities vormgeeft en uitvoert. We gaan samen lerend aan de slag.

Na mijn opleiding Technische Bestuurskunde aan de TU Delft ben ik via DHV en het Wereldnatuurfonds in Madrid bij de waterschappen terecht gekomen. Ik heb vijf jaar bij de Unie van Waterschappen gewerkt op het gebied van internationaal beleid en bedrijfsvergelijkingen. Daarna ben ik bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan werken als strategisch beleidsadviseur op het gebied van internationale samenwerking, duurzaamheid en innovatie. Vanaf 2013 ben ik actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Aanpak Duurzaam GWW bij waterschappen.

Mijn stijlen zijn verbindend, enthousiasmerend, inspirerend en resultaatgericht.Ik heb veel affiniteit voor de wondere wereld van het water en de waterschappen en beschik over een zeer uitgebreid netwerk op alle niveaus binnen deze sector.