Duurzaam GWW

Waterschappen hebben een sterke relatie met duurzaamheid. De werkzaamheden zijn gericht op het beschermen van inwoners en bedrijven tegen klimaatverandering en het zorgen voor een goede waterkwaliteit voor mens en dier. Duurzaamheid wordt vaak als een containerbegrip ervaren. Daarom hebben de waterschappen actief meegedacht met Rijkswaterstaat, andere overheidsopdrachtgevers en opdrachtnemers hoe duurzaamheid concreet kan worden vertaald naar de dagelijkse praktijk bij Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten. Dit heeft geleid tot de Aanpak Duurzaam GWW, zie www.duurzaamgww.nl.

De Unie van Waterschappen heeft de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend, waarmee de Unie aangeeft dat ze de Aanpak Duurzaam GWW als een goede werkwijze ziet om duurzaamheid vorm te geven. De waterschappen hebben via het Platform Waterschapswerken, in de gezamenlijke marktvisie “De waterschappen als publieke opdrachtgever”, de ambitie uitgesproken om de aanpak op alle projecten groter dan € 500.000,– toe te passen.

Meer informatie over wat ik kan betekenen bij de invoering van de Aanpak Duurzaam GWW vind je bij Wat doe ik.

Geef een reactie